Algemene voorwaarden Odyssey – The Adventure Company
Reservatie
Odyssey – The Adventure Company garandeert zes uur onafgebroken speeltijd per huurperiode met al zijn Lasertag geweren. Bij elke levering worden er, in functie van het aantal geleverde Lasertag geweren, reservewapens voorzien om eventuele mankementen bij de bestelde geweren te compenseren.
Bij afhaling van materiaal in ons verhuurpunt
De klant verbindt zich ertoe de vooraf afgesproken ophaal- en terugbrengdatum te respecteren en na te komen. Neemt de huurperiode, door nalatigheid van de klant, langer dan vier dagen in beslag dan kan er een extra aangerekend worden.
De klant verbindt zich ertoe het materiaal op te halen en terug te brengen in het Odyssey – The Adventure Company verhuurpunt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide partijen.
Betalingen dienen altijd te gebeuren via bancontact, online of via factuur. Betalingen in cash worden niet aanvaard.
Bij levering van materiaal via een koerierdienst op een adres of een postpunt
Een levering wordt slechts verzonden nadat de betaling is toegekomen.
Odyssey – The Adventure Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering ten gevolge van laattijdige betaling.
Leveringen mogen worden teruggebracht in een willekeurig Bpost-punt (België) of PostNL-punt (Nederland), met afgifte van de meegeleverde retourbon.
 
Schade of verlies
Bij schade of verlies van lasergeweren, te wijten aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de klant. Er wordt een forfaitaire vergoeding van    € 40 per beschadigd/verloren Light Battle Anti-Cheat-geweer gevraagd.
Bij schade of verlies van Targets, te wijten aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de klant. Er wordt een forfaitaire vergoeding van € 20 per beschadigd/verloren Light Battle Target gevraagd.
Bij schade of verlies van Maskers, te wijten aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de klant. Er wordt een forfaitaire vergoeding van € 20 per beschadigd/verloren Light Battle Masker gevraagd.
Bij schade of verlies van vlaggen, te wijten aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de klant. Er wordt een forfaitaire vergoeding van € 25 per beschadigde/verloren vlag gevraagd.
Camouflageschmink sets worden aangekocht. Deze dienen niet teruggestuurd te worden.
Bij schade of verlies van de geleverde batterijen, te wijten aan verkeerd of onzorgvuldig gebruik door de klant, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend aan de klant. Er wordt een forfaitaire vergoeding van €2,50 per beschadigde/verloren batterij gevraagd.
 
Annuleren
Gratis annuleren is mogelijk tot en met vijf werkdagen voor de startdatum van de huurperiode. De betaalde huurprijs zal dan nog volledig teruggestort worden. Indien gewenst kan de klant ook opteren om, zonder bijkomende kosten en in de mate van het mogelijke, de boeking te verplaatsen naar een andere periode.
Vanaf vier werkdagen voor de startdatum van de huurperiode, wordt slechts vijftig procent van de totale huurprijs, inclusief btw, terugbetaald. Indien gewenst kan de klant ook opteren om, zonder bijkomende kosten en in de mate van het mogelijke, de boeking te verplaatsen naar een andere periode.
Vanaf twee werkdagen voor de startdatum van de huurperiode, wordt slechts tien procent van de totale huurprijs, inclusief btw, terugbetaald. De klant kan niet meer opteren om de reeds gemaakte boeking te verplaatsen. Hiervoor dient de klant een nieuwe boeking aan te gaan.
 
Overschrijding van de huurtermijn
Indien de klant, te wijten aan nalatigheid, de huurtermijn overschrijdt, wordt een forfaitaire vergoeding van €2 per item gevraagd. Bedraagt het overschrijden van de huurtermijn meer dan vijf kalenderdagen, dan wordt er een vergoeding van €5 per item gevraagd. Voor elke begonnen periode van vijf kalenderdagen na laatstgenoemde overschrijding, wordt een bijkomende vergoeding van €5 per item gevraagd.

Blog at WordPress.com.